ارسال کالا توسط ما به ۳ روش انجام خواهد شد:

\\توجه داشته باشید که ارسال تمام محصولات از طریق پست پیشتاز به صورت رایگان است\\